ஞாயிறு, 29 ஜனவரி, 2012

21. பழனி இயற்கை நலவாழ்வியல் முகாம் - பயன் பெற்றோர் அனுபவ உரை - In trail of Nature… - திரு.K.நாகராஜன்.

திரு இனியனின் பகிர்வுகள் நிறைய செய்திகளை நம்மிடம் கொண்டு சேர்த்தன. இனியனுக்கு என் இதய நிறை நன்றி. இனி வரவிருப்பது எனது அன்பு நிறை நண்பர் திரு.கே.நாகராஜனின் அனுபவப் பகிர்வுகள். அவர் ஆங்கிலத்தில் எழுதி அனுப்பிய கட்டுரையை மூன்று பதிவுகளாக தொடர்ந்து இங்கே வெளியிட இருக்கிறேன். தமிழாக்கம் செய்து அதன் உணர்வுகளை சிதைத்துவிட விரும்பாமல் மூல மொழியான ஆங்கிலத்திலேயே வெளியிட்டுள்ளேன். அன்பர்கள் படித்து தங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டுகிறேன். - அஷ்வின்ஜி.
<<<<>>>>
திரு.கே.நாகராஜனின் அனுபவப் பகிர்வுகள்-இடுகை ஒன்று.

இயற்கையின் காலடித் தடங்களில்....


In trail of Nature… 

(K.Nagarajan, Chennai)

Purusha - the all-pervading Omnipresent and Omniscient Sat-Chit-Ananda (Existence-Knowledge-Bliss Absolute) - in its metamorphosis as Prakruthi (Nature, as it is seen) and by the subtle, intricate and finer workings of Maya, gets encapsulated as Jivatma (Sukshma Sharira or Soul) in a grosser state (caparison over the matter, Sthula Sharira) and propitiates on this earth only to experience, expiate, emancipate and retrace its journey back to the Source.  

Grosser forms are aplenty and it is said that only a gifted few get to be a human being – the highest expression in the material Universe.  Having attained human birth, though, is only half the mission accomplished.  The ‘Chosen Path’ to the Source is not an easy cruise; proceeding along the Path is ‘as dangerous and difficult as walking on the edge of a sharp razor’ declares the Upanishads.  

The journey (which we can, for the sake of simplicity, call ‘life’) is initiated at birth and starts meandering as a stream along the ordained path by instinct; till such time the grey cells in the brain get stimulated.  The thinking process ignites not only the brain but also the sense organs which get activated and are enticed by the sheer magnificence and brilliance of the outside material Universe.  The automated response takes a backseat as the new found freedom enables the human being to try, perceive and ‘capture’ the universe.  Initially, the material world does give in, but therein lies a virtual trap, which is at the root of the conflict.  A tendency to revolt surfaces; the sense organs waver and begin to assert their freedom.  A human being is at the threshold and is allured into the impregnable fortress of Maya.  The reign of the Soul over the body slackens and in course of time an illusive veil is slowly knit around the Jivatma, which gets settled deep inside the human body, assumes the human form to be the true Self, thereby pushing into oblivion the purpose of existence and its holy pilgrimage in this planet.  

Rarest of the rare are those few gifted great human souls who can penetrate the veil of Maya with discrimination to cruise along the Chosen Path to complete the journey to the Original Abode.  The common folk, lured by the powerful inducement of Maya with all its variants and intricacies, hesitate, dither, waver and stumble from the ordained Path.  

As long as the Chosen Path is very much in vision, there is a powerful reminder from the Soul within - through Conscience - but it is rarely acknowledged and even if acknowledged, is rarely followed.  In course of time, the initial stumble becomes a stray, staggers into the unknown, slips into deviation, later diverges and lo and behold, further widens and accelerates into unfathomable abyss from which it is virtually impossible to recover and more importantly, the vision of the ordained Path is lost and the entrapment is complete.  

The helpless Soul sends its signals intermittently which gets feebler and feebler with time.  A few, however, receive these obscure signals at periodic intervals and faintly grasp a peculiar awareness of having strayed, but having been caught in a vicious cycle of Maya, are not in a position to perceive or understand their exact location or the direction of their onward journey.  Beaten and devoid of choice, they aimlessly prod along the Devil’s alternative.  

As the journey further seems to be without purpose and hence arduous, it becomes impossible to proceed and with sheer helplessness, they throw their hands in despair and surrender to a higher state of nature for guidance.  Succour appears in the form of clarion calls from Spiritual Guides, but old habits die hard.  The circumstances make it difficult to break open the smokescreen of Maya and they oscillate back and forth almost endlessly throughout their lives.  The Universe awaits the arrival of a Messiah with an indomitable will, mercy and grace to shepherd the flock back to the Chosen Path to reach the Original Abode.  

The eternal wait continues….
(முடிவற்றதொரு காத்திருப்பு தொடர்கையில்...)

பொறுமையுடனும், ஆர்வத்துடனும் படித்து பாராட்டி, பின்னூட்டி, ஆதரவளித்து வரும் அனைத்து அன்பர்களுக்கும் எனது பணிவான வணக்கங்களும், இதய நன்றிகளும். 

(கே.நாகராஜனின் பகிர்வுகள் தொடரும்)

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக