சனி, 23 ஏப்ரல், 2011

வணக்கம்.

பெருமதிப்பிற்குரிய வலைப்பதிவு அன்பர்களுக்கு வணக்கம்.

தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் "கனி இருப்ப.." தொடரின் அடுத்த பகுதி வெளியிடுவதில் கால தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது.

வருகிற புதன் அன்று தொடரின் அடுத்த பகுதி வெளியாகும்.

அன்பர்கள் தயை கூர்ந்து பொருத்தருள வேண்டுகிறேன்.

அஷ்வின்ஜி.