செவ்வாய், 15 ஜனவரி, 2019

தைப் பொங்கல் வாழ்த்துக்கள்.


தைப்பொங்கல் வாழ்த்துக்கள்.


வையகம் கொண்டாடும்
லோஹ்ரி, பிஹூ, பொங்கல்
மற்றும் மகர சங்கராந்தி
திருநாள் 
வாழ்த்துக்கள்.

பொங்கும் மங்கலம்
எங்கணும் தங்கிடுக.


அன்பின் 

அஷ்வின்ஜி.