செவ்வாய், 13 நவம்பர், 2012

தீபாவளி நன்னாள் வாழ்த்துக்கள்.இந்நாள் மட்டுமின்றி எந்நாளும்
இனிக்கட்டும் இறையருள் 
நிறையட்டும் சிவனருள். 
  
சிவாய நம.வலைப்பதிவர் 
அனைவர்க்கும் 
என் இதயம்  நிறைந்த 
தீபாவளி நன்னாள் 
 வாழ்த்துக்கள்.

அஷ்வின்ஜி