ஞாயிறு, 14 ஏப்ரல், 2013

ஜெய விஜயீ பவா.
ஜெய விஜயீ பவா.

எல்லார் வாழ்விலும் 

விஜய ஆண்டு 

வெற்றி தரும் ஆண்டாக மலர 

வாழ்த்துக்கள்.

பணிவான வணக்கங்களுடன்,

அஷ்வின்