சனி, 21 மே, 2011

8. கனி இருப்ப...பெருகமணி இயற்கை நலவாழ்வியல் முகாம்.


பெருகமணி (திருச்சி) அருகே கடந்த வாரங்களில் நிகழ்வுற்ற இயற்கை நலவாழ்வியல் பயிற்சி முகாம் தொடர்பான படங்கள். இவை ஏற்கனவே வெளியிடப்பட்டு ப்ளாக்கர் சீரமைப்பு தொடர்பாக நீக்கப் பட்டவை. பதிவில் நீடிக்க மீண்டும் வெளியிடப் பட்டுள்ளது.

முகாமில் வைக்கப் பட்டிருந்த பேனர்கள்.
நான் படித்து வரும் எம்.எஸ்.சி (யோகா) பாடத்தின் பல்கலைக் கழக தேர்வுகள் இம்மாத இறுதியில் நடைபெற உள்ளதால் 'கனி இருப்ப' தொடர் கட்டுரைகள் ஜூன் முதல் வாரத்தில் இருந்து வெளி வரும். அன்பர்கள் பொறுத்துக் கொள்ள வேண்டுகிறேன்.

நன்றி.

அஷ்வின்ஜி.
வாழி நலம் சூழ.