ஞாயிறு, 9 டிசம்பர், 2018

உடல், மன, ஆன்ம நல புத்துணர்வு முகாம், பழனி (4 நாட்கள் : 24-12-18 to 27-12-18)


உடல், மன, ஆன்ம நல புத்துணர்வு முகாம், பழனி 
(4 நாட்கள் : 24-12-18 to 27-12-18)

நினைவூட்டுகிறோம்!!!
முகாமில் பங்கு பெற்று பயன் பெற 
உங்கள் பெயர்களை பதிவு செய்துவிட்டீர்களா?
பங்கு பெற்று பயன் பெறுக.

வலைப்பூ அன்பர்களின் 
வசதிக்காக இதனைச் 
சேவைச் செய்தியாக 
வெளியிடுவது:

அஷ்வின்ஜி
வாழி நலம் சூழ...