செவ்வாய், 16 பிப்ரவரி, 2010

வாய் விட்டுச் சிரித்தால் நோய் விட்டுப் போகும்...